Wattcher

Het hulpmiddel: de wattcher

Op zoek naar de grote energieslurpers in huis, en de sluipverbruikers. Koppel ‘m aan de meterkast, instellen en u leest op elk moment af hoeveel elektriciteit u gebruikt.

En zo kunt u op zoek naar de echt sluipverbruikers. Door op een avond steeds meer apparaten uit te zetten, en dan nog meer stekkers uit het stopcontact. En dan maar afvragen: wat staat er nu nog stroom te vragen. In die zoektocht vindt u werkelijk wat sluipenderwijs energie vraagt.wattcherinhuis

  1. hoe werkt de wattcher
  2. het instellen van de wattcher
  3. hulp bij het zoeken naar sluipverbruikers